Ana III

Hennes första namn var Ana III och i över 30 år var hemmahamnen Palma, Mallorca. #gaiacharter #cocktails #detgodalivet